En bilbransje i endring er avhengig av dyktig ledelse